Działaj Pozytywnie

Sieć Groszek aktywnie wspiera rozwój lokalnych społeczności. W ramach programu „Działaj Pozytywnie” wsparciem obejmowane są przedsięwzięcia mające charakter prospołeczny, charytatywny lub sportowy. W ubiegłym roku dofinansowywaliśmy m.in. imprezy sportowe, lokalne drużyny sportowe, pikniki rodzinne, wystawy oraz akcje charytatywne.

Powrót