Święta z przymrużeniem oka

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Światowy Dzień Wegan

4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt

6 października – Światowy Dzień Mieszkalnictwa

9 października – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego

10 października – Dzień Kolejarza i Zdrowia Psychicznego

12 października – Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu

14 października – Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych


15 października – Międzynarodowy Dzień Niewidomych


16 października – Światowy Dzień Żywności


17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem


18 października – Dzień Łącznościowca, Dzień Listonosza


19 października – Dzień Normalizacji


20 października – Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego


22 października – Światowy Dzień Jąkających się


25 października – Dzień Kundelka

28 października – Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów


30 października – Święto Napojów Wyskokowych


31 października – Dzień Rozrzutności

 

 

Powrót