Kontakt

Dane rejestrowe

Groszek Sp. z o.o.

Biuro Lublin
ul. Metalurgiczna 30, 20-234 Lublin
tel.: 81 748 55 55, 516 010 615, fax: 81 745 00 20
recepcja.ecd@eurocash.pl

Groszek Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000745820.
NIP 7773332311, REGON 38113998400000

Rachunek:

Rachunek nr: 78 1090 1346 0000 0001 3734 7308

Dane teleadresowe

Groszek Sp. z o.o.

Adres: 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11
BIURO LUBLIN: 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 30

facebook.com/Sklepy.Groszek

youtube.com/Sklepy.Groszek

Tel.:  81 748-54-65

email: biuro@groszek.com.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod_groszek@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 333 2274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia komunikacji i obsługi Pani/Pana zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT.
Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania w w/w celach. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. Bez podania danych nie jest możliwe wysłanie wiadomości do Administratora.

ZOSTAŃ FRANCZYZOBIORCĄ

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, którzy obecnie prowadzą działalność handlową w branży spożywczej lub osoby, które zainteresowane są taką działalnością jako franczyzobiorcy sieci Groszek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ